2014 m. birželio 23 d., pirmadienis

Kol labiausiai gailisi mirštantys žmonės...Įsiklausykime

Kol labiausiai gailisi mirštantys žmonės...Įsiklausykime. 1. Aš gailiuosi, kad neturėjau drąsos nugyventi gyvenimo taip, kaip pats svajojau. Vietoj to, elgiausi taip kaip iš manęs tikėjosi kiti.2. Aš gailiuosi, kad tiek daug dirbau. Perdaug. 3. Aš gailiuosi, kad neturėjau drąsos išreikti tai, ką galvoju, parodyti tai, ką jaučiu.4. Aš gailiuosi, kad neišsaugojau gerų santykių su savo draugais.5. Aš gailiuosi, kad neleidau sau būti laimingas. Australų kilmės medicinos sesuo Bronnie Ware keletą metų slaugius mirštančius ligonius, pastebėjo keletą bendrų dalykų. Mirties akistatoje visi kažko gailėjosi. Surinkusi įsimintiniausias istorijas, Bronnie Ware išleido knygą "Penki svarbiausi dalykai, kurių gailisi mirštantys žmonės". Pasakodama apie savo gyvenimo pamokas ir sunkumus, autorė tikina, kad įgyta išmintis dirbant sesele jai nepaprastai pravertė. Knygoje rašoma, kad ant mirties slenksčio stovintys, įgyja gilesnį pasaulio suvokimą, sugebėdami ryškiai rėgėti savo, praeityje išgyventus įvykius, poelgius, klaidas. Todėl jų išmintis įgauna neįkainuojamą vertę. Ruošdma knygą, sesuo Bronnie ligoniams užduodavo du klausimus: Ko šiame gyvenime gailitės labiausiai? Ir: Jeigu galėtumėte, ką norėtumėte pakeisti? Žemiau rasite penkis dažniausiai pasikartojančius dalykus, kurie, pasak Bronnie, mirštantiesiems atrodė patys svarbiausi. 1. Aš gailiuosi, kad neturėjau drąsos nugyventi gyvenimo taip, kaip pats svajojau. Vietoj to, elgiausi taip kaip iš manęs tikėjosi kiti. Kai pagaliau ateina suvokimas, jog atėjo metas iškeliauti iš šios žemės, daugelis atsigręžę atgal susivokė, kiek daug svajonių paliko neįgyvendinta. Ligoniai pagaliau suprato, kad tik jų pačių, padaryti ar nepadaryti sprendimai įtakojo jų gyvenimus. Mažiau nei pusė visų savo troškimų žmonės taip ir nepagerbė. Mirties patale įvardindami sveikatą kaip patį svarbiausią laisvės aspektą. 2. Aš gailiuosi, kad tiek daug dirbau. Perdaug. Dauguma vyrų gailėjosi, dėl to, kad per darbus nematė kaip auga jų vaikai, kad nesurado daugiau laiko savo partnerėms. Moterys taip pat dėl to gailėjosi, tačiau dauguma jų, skirtingai nei vyrai, neturėjo savo gyvenime tiek daug dirbti. 3. Aš gailiuosi, kad neturėjau drąsos išreikti tai, ką galvoju, parodyti tai, ką jaučiu. Dauguma ligonių prisipažino vengę atvirai pasakyti kitiems kaip iš tikrųjų jaučiaisi. Bandydami numalšinti nemalonius jausmus, vengdami konfliktų, nesugebėjo išmokti atvirai, nuoširdžiai bendrauti, įgyvendinti savo troškimus. Sukauptas kartėlis, ilgai slėptas nepasitenkinimas ne vienam ilgainiui sukėlė fizinius negalavimus. 4. Aš gailiuosi, kad neišsaugojau gerų santykių su savo draugais. Ligoniai net neįsivaizdavo kaip jiems bus svarbu paskutinėmis savo gyvenimo savaitėmis šalimais turėti supratingą, brangų draugą. Daugelis per vėlai suprato, kad neskyrė pakankamai laiko, dėmesio draugystėms, kurios tęsėsi metų metus. Besirūpindami savais reikalais, nejučiomis užmiršo pasidomėti artimais draugais. 5. Aš gailiuosi, kad neleidau sau būti laimingas. Neįtikėtina, tačiau dauguma žmonių iki pat savo gyvenimo pabaigos nesuvokia, kad laimė yra pasirinkimas. Mirštantys prisipažino, kad gyvendami, neskyrė pakankamai pastangų atsikratyti žalingų ypročių ar netikusio mąstymo. Pasikeitimų, nežinomybės baimė vertė juos apsimetinėti ir sau, ir kitiems, kad jie YRA laimingi. Tuo tarpu giliai viduje jie taip nesijautė. Žmonės pastebėjo, kad buvo tarsi užstrigę savo "patogiuose" gyvenimuose bijodami kažką pakeisti. Bronnie Ware knyga susilaukė didelės sėkmės. Pasaulyje jau parduota daugiau nei trys milijonai šios knygos kopijų. Vis daugiau ir daugiau žmonių supranta, kad gyvenimo laikas yra labai ribotas. Norisi nugyventi savo skirtą laiką kiek įmanoma prasmingiau. Tikiu, kad ir jūs pajutote šios išminties galią. Nuoširdžiai raginu jau dabar atsakyti sau į šiuos klausimus. Nelaukime paskutinių metų, paskutinių mėnesių, savaičių ar dienų. Jeigu nors vienas atsakymas prasideda: aš gailiuosi, linkiu ryžto tam dalykui pakeisti. Taip pat linkiu drąsos pildant savo svajones. Linkiu mažiau darbų ir daugiau laiko su mylimais žmonėmis. Linkiu drąsos ir užsispyrimo būti atviriems. Linkiu gražių, išpuoselėtų draugysčių. Linkiu meilės ir laimės. Dar turite laiko... nugyventi gyvenimą taip, kad nereikėtų daugiau nieko gailėtis. Straipsnio autorė E. Eimaitė - Elurija

2014 m. gegužės 29 d., ketvirtadienis

Vėžys

Neužtenka sąmoningai valgyti daug neapdorotų daržovių,vaisių,grūdiniu kultūrų ar žuvies,kad nepažadintumėm miegančio vėžio,kurio ląstelės gyvena kiekviename iš mūsų. Kalbant apie sąmoningumą ir vėžį,tai labai dažnai ignoruojamas ir mažai dėmesio skiriama šiam faktoriui; 15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, unforgiving and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life. LATEST CANCER INFORMATION from Johns Hopkins AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY AND ELIMINATE CANCER, JOHNS HOPKINS IS FINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY … 1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size. 2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person’s lifetime. 3. When the person’s immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors. 4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors. 5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system. 6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc, and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc. 7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs. 8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction. 9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications. 10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites. 11. An effective way to battle cancer is to STARVE the cancer cells by not feeding it with foods it needs to multiple. widget What cancer cells feed on: a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Note:Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg’s aminos or sea salt. b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells will starved. c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer. d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes t o nourish and enhance growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C). e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water–best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it. 12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines will become putrified and leads to more toxic buildup. 13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body’s killer cells to destroy the cancer cells. 14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body’s own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body’s normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells. 15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, unforgiving and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life. 16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.

2014 m. gegužės 19 d., pirmadienis

Kaip Aš save priimu?

Paprasčiausias klausimas, atsako į daugelį dalykų. Kaip Aš save suprantu? Jeigu save suprantu, kaip fizinį kūną - tada, taip mes esame vilkų gauja, tenkinanti savo žemiausius poreikius; paėsti, pasidauginti ir išgyventi. Tada kitas mano gyvenimas - vilku gaujoj arba atsilikusioj Afrikos tautoj prie laužo su mėsos gabalu dantyse.Iki to laiko kol mėsa baigsis,o nuo žolių ėdimo ateis nušvitimas arba reinkarnacija į triuškiukų gauja : valgai-dauginiesi,valgai-dauginiesi....Ir dirbti nereikia, ir galvos sukti nereikia. Jeigu save suprantu, kaip protingą būtybę - tada man reikia patenkinti tik savo EGO poreikius; kurie sukuria krūvą - AŠ NORIU dalykų, ir tada vergauji iki gyvenimo pabaigos. Tada kitas tavo gyvenimas - eilinė vergystė, ir tol kol įvyks koks nors totalus krachas,kaip darbo netekimas, šeimos iširimas, bankrotas, vėžys arba dar geriau viskas kartu...tada sakai,o brač - dušia skauda ... Šitoj stadijoj dirba galvelė puikybės karūną užsidėjusi. Jeigu save supranti aukščiau fizinio kūno ir proto, tada tu esi sąmoninga būtybė - suprantanti,kad kiekviena tavo netobula mintis , žodis ar veiksmas,turi atoveiksmį. Tada supranti,kad yra priežasties-pasekmės įstatymas, ir pradedi elgtis kiekvienoje sek. sąmoningai,kad nesukurtumei neigiamų pasekmių. Tada gyveni - dėl kitų, iš begalinės meilės jiems. O čia,vargeli mielas, reikia dirbti, kiekviena sekunde,kiekviena miela minutę ir ne bet su kuo,o su savim,pačiu tobuliausiu savo priešu... Tagis,kurioj vietoj AŠ šiandien esu?